Rosenkransen on line


Rosenkransen

Rosenkransen
Barmhärtighetens Rosenkrans

ärorika
Glädjerika
Smärtorika
Ljusets


Måndag, 18 Januari 2021
glädjerika hemligheter
it va es uk pt fr de pl hr nl el sv ro vi hu mt cs lt sl uk ru bu tl ar zh jp kr