Santo Rosaryo on line


Rosaryo

Rosaryo
Ang Rosaryo sa Mabathalang Awa

Ang mga Misteryo ng Luwalhati
Ang mga Misteryo ng Tuwa
Ang mga Misteryo ng Hapis
Ang mga Misteryo ng Liwanag


Martes, 21 Setyembre 2021
Ang mga Misteryo ng Hapis
it va es uk pt fr de pl hr nl el sv ro vi hu mt cs lt sl uk ru bu tl ar zh jp kr