Santo Rosaryo on line


Rosaryo

Rosaryo
Ang Rosaryo sa Mabathalang Awa

Ang mga Misteryo ng Luwalhati
Ang mga Misteryo ng Tuwa
Ang mga Misteryo ng Hapis
Ang mga Misteryo ng Liwanag


Biyernes, 18 Oktubre 2019
Ang mga Misteryo ng Hapis
it va es uk pt fr de pl hr nl el sv ro vi hu mt cs lt sl uk ru bu tl ar zh jp kr