Ροδαρίου


Ροδαρίου

Ροδαρίου
Πληροφορίες για τις προσευχές

Τα Ένδοξα Μυστήρια του Ροδαρίου
Τα Χαροποιά Μυστήρια του Ροδαρίου
Τα Λυπηρά Μυστήρια του Ροδαρίου
Τα Φωτεινά Μυστήρια του ΡοδαρίουΔευτέρα, 28 Σεπτέμβριος 2020
Τα Χαροποιά Μυστήρια του Ροδαρίου
it va es uk pt fr de pl hr nl el sv ro vi hu mt cs lt sl uk ru bu tl ar zh jp kr