Ροδαρίου


Ροδαρίου

Ροδαρίου
Πληροφορίες για τις προσευχές

Τα Ένδοξα Μυστήρια του Ροδαρίου
Τα Χαροποιά Μυστήρια του Ροδαρίου
Τα Λυπηρά Μυστήρια του Ροδαρίου
Τα Φωτεινά Μυστήρια του ΡοδαρίουΚυριακή, 26 Ιανουάριος 2020
Τα Ένδοξα Μυστήρια του Ροδαρίου
it va es uk pt fr de pl hr nl el sv ro vi hu mt cs lt sl uk ru bu tl ar zh jp kr